VELKOMSTBREV FOR SOLSIKKENE BARNEHAGER  2016-17! 

Velkommen til eit nytt år i Solsikkene Barnehager AS! Bergly Familiebarnehage i Gullbergvegen 23 og Stuastølen Gardsbarnehage i Litlabøvegen 139 b er no klar til å ta i mot dykkar søte små om vel 1 veka. Me gleder oss !

Vonar alle har hatt ein flott sommar! Me har i alle fall flotte dagar no i juli og det vonar me fortset!

Mandag 01.08.16 opnar me dørene. Opningstidene våre er som før. Bergly opnar kl 08.00 og stengjer kl 15.45. På Stua opnar me kl 07.00 og stengjer kl 1600. Her har me fleksible opningstider. Me kjem før, dersom du treng det.

Første dagen eller dagane er det fint om du/de som har nye born i barnehagen kjem og er med ei stund.  Me plar gjera det slik :  Du er ei stund med barnet ditt , så tar du deg ein tur og er borte eit par timar. Og så kan du ringja og høyra korleis det går eller koma tilbake. Me ser det enkelte barn an, og gjer det som me ser er det beste i situasjonen. Dei første dagane bør ikkje bli for lange for dei nye borna.

Det er alltid spennande å byrja i barnehage. Men det går fint.

Ta med klede til barnet ditt og bleier, sårsalve og smukk, dersom det brukar det.

Me har vogner og seng til soving.

I barnehagen bør det vera minst eitt fullt skift av inneklede. Gjerne ekstra med sokkar, bodiar , truser og strømpebukser. I tillegg trengs det joggesko, sandalar, støvlar, ytterjakke og regnklede. Det er også  fint med ein tynn dress no når det ikkje er så kaldt. ALLE KLEDA SOM KJEM I BARNEHAGEN , MÅ VERA MERKA MED NAMN. Det fins svært mange tilbod på dette området. Eitt me har anbefalt, finn du på www.navnelapper.no  Me klarar IKKJE å halda god nok orden, viss ikkje kleda er merka.

Har barnet ditt særskilte behov ang. mat, allergiar  eller andre ting, så gje oss ein skrifteleg notis ang dette, slik at me sikrar at alle som jobbar, får den informasjonen.    For at samarbeidet mellom de som foreldre og barnehagen skal fungera best mogeleg, er det viktig med ein open og god dialog. Det legg me vekt på. Snakk til oss om det er ting du reagerer på, ynskjer annleis eller har behov for. Me vil gjera det same i høve til dykk.

Me har frukost og lunsj inkludert i prisen, samt frukt om ettermiddagen.

Me serverer ”vanleg” norsk brødmat, eit godt utval av pålegg, mjølk og vatn til drikke.  Av og til får barna graut, suppe eller anna varm mat.

Som dei fleste av dykk veit, så har me ei transportordning i våre barnehagar. Det inneber at for kr 350,- pr. månad så hentar me og bringer barnet ditt til og frå barnehagen. Rutene våre er rimeleg fleksible, men me set ei grense ved Sagvåg på eine sida og Rommetveit på andre sida. Den eine ruta går frå Øvre Hageby, via Heiane og Sagvåg. Den andre ruta går mot Leirvik, Hystad og Rommetveit.

Me startar køyringa mellom kl 700 og 0730. Heim att går bussane i frå barnehagen mellom kl 1500-1515.  Me prøver å vera fleksible med levering, men det er avgrensa kor mange endringar me kan gjera.  Så snakk med oss om dette er ei ordning som passar for deg. (Nokon vel t.d. å henta barnet sjølv og har køyring berre om morgonen eller omvendt). Fredag ettermiddag eller dagar før andre fri eller heilagdagar hentar de ALLTID barna dykkar sjølv.

Prisen for full barnehageplass hos oss er  kr 2150,- pr. månad. Skal du ha køyring, kjem dette i tillegg. Dersom du har 2 eller fleire born i barnehagane får du 30 % rabatt på første barnet, deretter er det 50 % rabatt for kvart barn.

Me har også rabattordning på køyringa. Så det er 50% rabatt på barn nr 2.

Det er førehandsbetaling den 1. i kvar månad. Viss du vel køyreordninga og er ny, så fakturerer me det etterpå. Me ynskjer at de ordnar med avtalegiro, slik at betalinga går automatisk kvar månad. Då slepp du også kr 50,- i fakturagebyr.

 KØYREORDNINGA STARTAR onsdag 3. august Første dagen ynskjer me at de fylgjer barna dykkar og hentar det.

Er det noko du lurer på, så berre kontakt oss på mobil 45425901

Du finn mykje meir info om korleis og kva me gjer på i kvardagen på www.solsikkenebarnehager.no  Her er også mange bilete i albuma våre. Det første albumet er opne for alle. Dei andre treng du passord for å koma inn på. Passordet får du oppgitt ved å kontakta oss.

VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2016-17. Me gleder oss til å vera saman med barna dykkar og samarbeida med dykk foreldre.

Mobil Bergly Familiebarnehage 47368587

Mobil Stuastølen Gardsbarnehage 45852793

 

             På vegne av personalet

              Kjersti Karlsen     

                -styrar-

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter