solsikkenebarnehager

Til karusell

Naturskjønt på Stuastølen Sauene kosar seg i graset Espen kosar med sauen Tur til sjøen i solskinnet Kaniner er ein del av dagleglivet i Bergly Familiebarnehage Gode vaksne er viktig for oss Leikeplassen på Stuastølen På Stuastølen har me kjøkkenhage Matematikk er viktig Me besøker hestane på beite Om våren får me vera med på lamminga! Ein enklare kvardag? Me hentar og bringar barnet ditt kvar dag! Skifer er blitt ein del av miljøet på Stuastølen. Det er stas! Legorom og spiserom på Stuastølen er også nyoppussa Aktivitetar Og leik. Sjøen kan vera spennande og kjekk! Spiserommet på Stuastølen er blitt kjempefint! Vikahaugane er populær På Stuastølen har me hestar som barna får ri på SJÅ HER! Me lærer om naturen Me er fleirkulturelle God leik i Bergly Familiebarnehage På bussen knyter me vennskap Leikerommet på Stuastølen DANS i Bergly Famiiebarnehage Utelunsj er kjempekjekt.
Me kosar oss i samlingsstund Gruppleik, samarbeid og motorisk trening Frå leikeplassen vår i skogen på Stua Leikeplassen i skogen er eit kjekt samlingspunkt Karneval er gøy Frukosten er viktig! Snøleik og kjærleik :) Me har fokus på å hjelpa barn i andre land Bergly er ofte på tur Leikearealet i Bergly er særskilt tilpassa dei minste barna Å ri på hesten er populært
Alle bursdagar vert markert! Festane til Solsikkene Barnehager er populære Utfordringar i kvardagen Alexander jobbar hos oss. Han er ein god barnehagelærar Me feirar nasjonaldagen!
Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter